Nonix Webdesign & Consultancy, Harpelerweg 53, 9541 TR Vlagtwedde

Tel.: 06 24 43 60 62

KvK : 02069425

Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Nonix Webdesign tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Nonix Webdesign expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Intellectuele eigendomsrechten.

Nonix Webdesign, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nonix Webdesign of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen.

Nonix Webdesign behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Contact

Vragen? Vul dan onderstaand formulier in, of bel.

NAW gegevens:

Nonix Webdesign & Consultancy
Harpelerweg 53
9541 TR Vlagtwedde
Tel.: 06 24 43 60 62
WhatsApp

KvK: 02069425